ULUSLARARASI KATILIMLI

VIII. POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

KONGRESİ

20-23 Haziran 2022, Malatya / TÜRKİYE

35Gün
19Saat
:
23Dakika
:
06Saniye

 Davet Mesajı

 • Prof Dr. Turgay Seçkin

  PBT2022 Başkanı

 Değerli Bilim İnsanları,


Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında düzenlenmesi planlanan kongremizi T.C. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini göz önüne alarak ve sizlerin sağlığını koruyabilmek adına ertelediğimizi ilan etmiştik.


Geçtiğimiz iki senelik zaman diliminde yapılan aşı çalışmaları ve pandemi ile yaşama gerçeğini de göz önüne alarak sizlerden gelen yoğun istek doğrultusunda kongremizi 2022 yılında gerçekleştirme karar aldığımızı sizlere duyurmak isteriz.


Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği öncülüğünde her iki yılda bir düzenlenmekte olan Uluslararası Katılımlı Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresinin sekizincisi, 20-23 Haziran 2022 tarihlerinde İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya’da düzenlenecektir.


Uluslararası Katılımlı Kongremiz, tüm Polimer Bilim ve Teknoloji paydaşlarını bir araya getirerek, bu alandaki son çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri, değerli bilim insanları, araştırmacılar, sanayiciler, öğrenciler ve ilgili firma / kuruluşlarla birlikte tartışma fırsatı sağlayacaktır.


Bilimsel paylaşımların yanında, şehrimiz ve civarında bulunan tarihi yerlerin bilinmeyen yönlerini keşfetmenize olanak sağlayacak olan PBT2022 kongremize katılımınız için, sizleri Malatya’ya bekliyoruz.


Saygılarımla,

 Düzenleyenler

 • POLİMER BİLİM

  VE TEKNOLOJİ DERNEĞİ

 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 Genel Bilgiler

 Kongre Alanı

İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya


Kongre Dili

Uluslararası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi'nin resmi dili Türkçe ve İngilizce'dir.


Sergi Alanı

Kongre alanında sergiler için uygun yerler olacaktır.


Davet Mektubu

Kayıt prosedürü tamamlandıktan sonra, resmi davet mektubu online kayıt sisteminden indirilerek baskı alınabilir. Organizatör ofis, kayıt ödemenizin belgesini isteyebilir. Program Akışı

20 June, Monday
09:00 - 20:30
TIME MAIN HALL BLUE HALL PINK HALL
08:00-14:00 REGISTRATION
09:00-10:40 WELCOME SESSION
Chair:
09:00-09:30 Opening Ceremony
09:30-10:00 1st Plenary Speaker
10:00-10:30 2nd Plenary Speaker
10:30-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:45 SESSION TITLE
Chair:
11:00-11:20 1st Invited Speaker
11:20-11:40 2nd Invited Speaker
11:40-12:00 3rd Invited Speaker
12:00-12:15 Oral Presentation - 1 Oral Presentation - 31 Oral Presentation - 61
12:15-12:30 Oral Presentation - 2 Oral Presentation - 32 Oral Presentation - 62
12:30-12:45 Oral Presentation - 3 Oral Presentation - 33 Oral Presentation - 63
12:45-14:00 LUNCH
14:00-15:40 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
14:00-14:20 4th Invited Speaker
14:20-14:40 5th Invited Speaker
14:40-14:55 Oral Presentation - 4 Oral Presentation - 34 Oral Presentation - 64
14:55-15:10 Oral Presentation - 5 Oral Presentation - 35 Oral Presentation - 65
15:10-15:25 Oral Presentation - 6 Oral Presentation - 36 Oral Presentation - 66
15:25-15:40 Oral Presentation - 7 Oral Presentation - 37 Oral Presentation - 67
15:40-16:00 COFFEE BREAK
16:00-17:30 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
16:00-16:20 6th Invited Speaker
16:20-16:40 7th Invited Speaker
16:40-17:00 8th Invited Speaker
17:00-17:15 Oral Presentation - 8 Oral Presentation - 38 Oral Presentation - 68
17:15-17:30 Oral Presentation - 9 Oral Presentation - 39 Oral Presentation - 69
17:30-19:00 POSTER SESSION
19:00-20:30 WELCOME COCKTAIL
21 June, Tuesday
09:00 - 17:25
TIME MAIN HALL BLUE HALL PINK HALL
08:30-09:00 REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION
09:00-10:40 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
09:00-09:30 3rd Plenary Speaker
09:30-09:50 9th Invited Speaker
09:50-10:10 10th Invited Speaker
10:10-10:25 Oral Presentation-10 Oral Presentation-40 Oral Presentation-70
10:25-10:40 Oral Presentation-11 Oral Presentation-41 Oral Presentation-71
10:40-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:45 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
11:00-11:20 11thInvited Speaker
11:20-11:40 12thInvited Speaker
11:40-12:00 13thInvited Speaker
12:00-12:15 Oral Presentation-12 Oral Presentation-42 Oral Presentation-72
12:15-12:30 Oral Presentation-13 Oral Presentation-43 Oral Presentation-73
12:30-12:45 Oral Presentation-14 Oral Presentation-44 Oral Presentation-74
12:40-14:00 LUNCH
14:00-15:40 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
14:00-14:20 14thInvited Speaker
14:20-14:40 15thInvited Speaker
14:40-14:55 Oral Presentation-15 Oral Presentation-45 Oral Presentation-75
14:55-15:10 Oral Presentation-16 Oral Presentation-46 Oral Presentation-76
15:10-15:25 Oral Presentation-17 Oral Presentation-47 Oral Presentation-77
15:25-15:40 Oral Presentation-18 Oral Presentation-48 Oral Presentation-78
15:40-16:00 COFFEE BREAK
16:00-17:25 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
16:00-16:20 16th Invited Speaker
16:20-16:40 17th Invited Speaker
16:40-16:55 Oral Presentation-19 Oral Presentation-49 Oral Presentation-79
16:55-17:10 Oral Presentation-20 Oral Presentation-50 Oral Presentation-80
17:10-17:25 Oral Presentation-21 Oral Presentation-51 Oral Presentation-81
22 June, Wednesday
09:00 - 17:25
TIME MAIN HALL BLUE HALL PINK HALL
08:30-09:00 REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION
09:00-10:40 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
09:00-09:30 4th Plenary Speaker
09:30-09:50 18th Invited Speaker
09:50-10:10 19th Invited Speaker
10:10-10:25 Oral Presentation-22 Oral Presentation-52 Oral Presentation-82
10:25-10:40 Oral Presentation-23 Oral Presentation-53 Oral Presentation-83
10:40-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:45 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
11:00-11:20 20thInvited Speaker
11:20-11:40 21stInvited Speaker
11:40-12:00 22ndInvited Speaker
12:00-12:15 Oral Presentation-24 Oral Presentation-54 Oral Presentation-84
12:15-12:30 Oral Presentation-25 Oral Presentation-55 Oral Presentation-85
12:30-12:45 Oral Presentation-26 Oral Presentation-56 Oral Presentation-86
12:45-14:00 LUNCH
14:00-15:40 SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
SESSION TITLE
Chair:
14:00-14:20 23rdInvited Speaker
14:20-14:40 24thInvited Speaker
14:40-14:55 Oral Presentation-27 Oral Presentation-57 Oral Presentation-87
14:55-15:10 Oral Presentation-28 Oral Presentation-58 Oral Presentation-88
15:10-15:25 Oral Presentation-29 Oral Presentation-59 Oral Presentation-89
15:25-15:40 Oral Presentation-30 Oral Presentation-60 Oral Presentation-90
15:40-16:30 Closing Ceremony
Chair:
23 June, Thursday

GEZİ PROGRAMLARI

See Details

 Duyurular

 Özel Oturum

 • Erdal Bayramlı

  Prof.Dr.

 • Tuncer Çaykara

  Prof .Dr. 

 Kongremiz kapsamında, kısa süre önce aramızdan ayrılarak ebediyete uğurladığımız,

bilim camiamızın değerli iki üyesi,

Prof. Dr. Erdal BAYRAMLI ve Prof. Dr.Tuncer ÇAYKARA

onuruna özel oturum düzenlenecektir.


 Davetli Konuşmacılar

 • Andrzei Trochimczuk

  Wroclaw University of Science and Technology, Poland

 • Evgueni Kirillov

  University of Rennes, France

  "Olefin polymerization using modern metallocene catalysis"

 • Vijay Kumar Thakur

  Cranfield University,

 • Vural Bütün

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  "Uyarılara duyarlı fonksiyonel polimerler: Kendiliğinden nanoyapılanmalar ve potansiyel uygulamaları"

 • Oğuz Gülseren

  Bilkent Üniversitesi,

 • Gültekin Savaşkan

  Super Film,

 • Nesrin Hasırcı

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

  "Polimerlerin Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Alanlarında Uygulanması"

 • Remzi Becer

  The University of Warwick,

  "Glycopolymer Code: Towards selective lectin recognition tuned by sequence and folding in macromolecules"

 • Nergis Arsu

  Yıldız Teknik Üniversitesi,

 • Olgun Güven

  Hacettepe Üniversitesi,

  "İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Nanojellerin Tasarımı: Boyut, Yapı ve Yük Kontrolü"

 • Emir Baki Denkbaş

  Başkent Üniversitesi,

  "Kanser teşhis ve tedavilerinde polimerlerin yeri ve önemi" • İskender Yılgör

  Koç Üniversitesi

  “Polimer Biliminde 50 Yıllık bir Serüven”

 • Rana Sanyal

  Boğaziçi Üniversitesi,

 • Oğuz Okay

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  "n-oktadesil akrilat'ın butil kauçuk içinde UV polimerizasyonu: Kendini onaran ve şekil-hafızalı polimerlerin eldesinde çok yönlü bir strateji"

 • Adem Levent Demirel

  Koç Üniversitesi,

  "Buzlanmayı Engelleyen Polimer Kompozitler"

 • Muhammet U. Kahveci

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  "Makromoleküler Mühendislikte Güçlü Bir Araç: Click Reaksiyonları"

 • Suna Timur

  Ege Üniversitesi,

  "Polymer-Based Biofunctional Surfaces and Biomimetic Structures for Various Sensing Applications"

 • Halil İbrahim Ünal

  Gazi Üniversitesi,

  "Akıllı Akışkanlar olarak Elektroaktif Hibrit Polimer Nanokompozitler"

 • Erkan Şenses

  Koç Üniversitesi,

  "Polimer elektrolitlerde ve nanokompozitlerde makromoleküler mimarinin reolojik ve iyonik iletkenliğe etkileri"

 • Serkan Ünal

  Sabancı Üniversitesi,

 • Yusuf Menceloğlu

  Sabancı Üniversitesi

  "Termoset Atıklardan Yüksek Katma Değerli Yeşil Kompozitler"

 • Ali Çırpan

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

  "Altın Nanoparçacıklarla Katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri"

 • Pınar Çamurlu

  Akdeniz Üniversitesi,

 • Atilla Cihaner

  Atılım Üniversitesi,

  "Fonksiyonel Konjuge Polimerler ve Polikükürt Kopolimerleri"

 • Amitav Sanyal

  Boğaziçi Üniversitesi,

 • Güralp Özkoç

  İstinye Üniversitesi,

 • Hüseyin Deligöz

  İstanbul Üniversitesi,

 Kongre Merkezi 

 İnönü Üniversitesi

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi

Battalgazi/Malatya, Turkey


İnönü Üniversitesi, Bulgurlu Kampüsünde yer alan Kongre ve Kültür Merkezi, toplam 5 salon ve 2000 kişilik kapasitesi ile bir çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapabilmektedir.


Turgut Özal Tıp Merkezi binasının hemen yanında yer alan, Kongre ve Kültür Merkezi'ne tüm fakültelerden ve şehir merkezinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.

 Sponsorlarımız

 • Yaka Kartı ve İpi Sponsoru

 • Title

  Description

 • Title

  Description

 • Gümüş Sponsor

 • Kalem ve Bloknot Sponsoru

 • Exhibitor

 • Title

  Description

 • Title

  Description