ULUSLARARASI KATILIMLI

VIII. POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

KONGRESİ

20-23 Haziran 2022, Malatya / TÜRKİYE

 Davet Mesajı

 • Prof Dr. Turgay Seçkin

  PBT2022 Başkanı

 Değerli Bilim İnsanları,


Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında düzenlenmesi planlanan kongremizi T.C. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini göz önüne alarak ve sizlerin sağlığını koruyabilmek adına ertelediğimizi ilan etmiştik.


Geçtiğimiz iki senelik zaman diliminde yapılan aşı çalışmaları ve pandemi ile yaşama gerçeğini de göz önüne alarak sizlerden gelen yoğun istek doğrultusunda kongremizi 2022 yılında gerçekleştirme karar aldığımızı sizlere duyurmak isteriz.


Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği öncülüğünde her iki yılda bir düzenlenmekte olan Uluslararası Katılımlı Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresinin sekizincisi, 20-23 Haziran 2022 tarihlerinde İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya’da düzenlenecektir.


Uluslararası Katılımlı Kongremiz, tüm Polimer Bilim ve Teknoloji paydaşlarını bir araya getirerek, bu alandaki son çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri, değerli bilim insanları, araştırmacılar, sanayiciler, öğrenciler ve ilgili firma / kuruluşlarla birlikte tartışma fırsatı sağlayacaktır.


Bilimsel paylaşımların yanında, şehrimiz ve civarında bulunan tarihi yerlerin bilinmeyen yönlerini keşfetmenize olanak sağlayacak olan PBT2022 kongremize katılımınız için, sizleri Malatya’ya bekliyoruz.


Saygılarımla,

 Düzenleyenler

 • POLİMER BİLİM

  VE TEKNOLOJİ DERNEĞİ

 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 Genel Bilgiler

 Kongre Alanı

İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya


Kongre Dili

Uluslararası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi'nin resmi dili Türkçe ve İngilizce'dir.


Sergi Alanı

Kongre alanında sergiler için uygun yerler olacaktır.


Davet Mektubu

Kayıt prosedürü tamamlandıktan sonra, resmi davet mektubu online kayıt sisteminden indirilerek baskı alınabilir. Organizatör ofis, kayıt ödemenizin belgesini isteyebilir. Kongre Programı

20 June, Monday
09:00 - 20:30
TIME KONFERANS SALONU / CONFERENCE HALL MAVİ SALON / BLUE HALL PEMBE SALON / PINK HALL
08:00-14:00 KAYIT / REGISTRATION
09:00-10:40 1. Oturum: Açılış / Opening
Chair: Prof. Dr. Teoman TİNÇER
09:00-09:30 Prof. Dr. Ahmet KIZILAY (Kongre Onursal Başkanı, İnönü Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Turgay SEÇKİN (Kongre Başkanı, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Teoman TİNÇER (Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği Bşk.)
09:30-10:00 Plenary Konuşmacı / Plenary Speaker:
Polimer Biliminde 50 Yıllık Bir Serüven
İskender YILGÖR
10:00-10:30 Plenary Konuşmacı / Plenary Speaker:
Olefin Polymerization Using Modern Metallocene Catalysis
Evgueni KIRILLOV
10:30-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:45 2. Oturum: "Prof. Dr. Tuncer Çaykara" 2. Oturum - Mavi
2. Oturum - Pembe
Chair: Prof. Dr. Ali ÇIRPAN Chair: Prof. Dr. İskender YILGÖR Chair: Prof. Dr. Pınar ÇAMURLU
11:00-11:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Stimuli-Responsive Polymeric Nanomaterials: Design and Applications
Amitav SANYAL
11:20-11:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Modular and Orthogonally Reactive Polymeric Platforms: Applications toward Nanomedicines
Rana SANYAL
11:40-12:00 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Polymer-Based Biofunctional Surfaces and Biomimetic Structures for Various Sensing Applications
Suna TİMUR
12:00-12:15 12- Çift Fonksiyonlu Bioaktif Hidrojel Skafoldların Geliştirilmesi ve 3 Boyutlu Basımı
Özgül GÖK
11- Farklı Fonksiyonel Grup İçeren Monomerlerin Ultrases Destekli Emülsiyon Polimerizasyonu ve Karakterizasyonu
Ibrahim KORKUT
79- Improving Mechanical Properties of Graphene-Epoxy Nanocomposites by Understanding Interaction Mechanisms through Molecular Simulations
Erol YILDIRIM
12:15-12:30 34- Development of Multifunctional Injectable Gelatin–PEG/Laponite Hybrid Hydrogels for Local Cancer Treatment and Investigation of Controlled Release Efficiencies
Zeynep ÇİMEN
27- Selective Extraction, Pre-concentration and Determination of Trace Antimony as Sb(III)) from Edible Vegetable Oils by Newly Synthesized and Characterized Sulfathiazole-based Amide- and Imide-co-polymeric Matrix
Hacıbayram ZENGİN
36- Effect Of Zinc Oxide Level on Curing, Physical and Cord-Rubber Adhesion Properties Of Tire Belt Skim Compound
Cansu BİNGÖL
12:30-12:45 87- Yakın kızılötesi-II (NIR-II) Bölgede Işıma Yapan Polimer-Noktaların Eldesi ve Tümoroid Modellerinde Penetrasyon Davranışının Araştırılması
Ümit Hakan YILDIZ
39- Bir Dizi Sıcaklığa Duyarlı Yeni Aşı Kopolimerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Ergül MEYVACI
187- Preparation and Characterization of Nano Zn doped TiO2/p(EGDMA-MATrp) Hybrid Material and Evaluation of Photocatalytic Activity
Hatice ÇAĞLAR YILMAZ
12:45-14:00 LUNCH
14:00-15:40 3. Oturum
3. Oturum - Mavi
3. Oturum - Pembe
Chair: Prof. Dr. Rana SANYAL Chair: Prof. Dr. Amitav SANYAL Chair: Prof. Dr. Yusuf MENCELOĞLU
14:00-14:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Glycopolymer Code: Towards Selective Lectin Recognition Tuned by Sequence and Folding in Macromolecules
Remzi BECER
14:20-14:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Polimerlerin Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Alanlarında Uygulanması
Nesrin HASIRCI
14:40-14:55 83- Poli(β-amino ester) ve Glikopolimer Esaslı Blok Kopolimerinin Hazırlanması ve Antikanser İlaç Salım Etkinliklerinin İncelenmesi
Elif Lütfiye KAHVECI
136- Yabani Mine Çiçeği Ekstraktı İle Hazırlanan Poli(Laktik asit) Filmlerin Özelliklerinin İncelenmesi
Ayhan ORAL
15- Tek Yönlü Kenevir Kumaş Takviyeli Epoksi Kompozitlerinin Eğilme Davranışına İplik Yönleniminin Etkisi
Nesrin ŞAHBAZ KARADUMAN
14:55-15:10 104- Yenilenebilir kaynaklar kullanılarak misel bazlı nanotaşıyıcıların geliştirilmesi
Necla YÜCEL
163 - A Novel Method for Microplastic Removal From Wastewater: Usage of PAMAM Dendrimer
Yusuf Efe KIVILCIM
22- Biyo-Esaslı Kimyasalların ‘Sol-Jel’ Hibrit Kaplamalarında Kullanımları ve Uygulama Örnekleri
Semiha ERAL
15:10-15:25 109- Stearil Metakrilat ve Vinilpirolidon İçeren Çok Fonksiyonlu ve Biyouyumlu Plazmonik Nano-Kompozit Hidrojelleri
Hüsna KILIÇ
"162- Tendon Hücre Dışı Matriksi Temelli Manyetik Özellikte Halloysit İskelelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Aysel KOÇ DEMIR
42- Polihedral Oligomerik Silseskuiokzan Nanotanecikler içeren EPDM Hamurlarının Reolojik, Mekanik ve Isıl Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Cansu ÇOŞKUN
15:25-15:40 123- Florofor Çapraz Bağlı Miselik Filmlerin Yerinde Oluşumu ve Propranolol HCl için İlaç Salım Malzemesi Olarak Kullanımı
Zeynep DİKMEN
117- Nano-, Mikro- ve Makro-boyutta Lignin Partiküllerinin Sentezi ve Biyomedikal Uygulamaları
Sultan BÜTÜN ŞENGEL
92- PTPE/PA6 Karışımlarının Yeni Nesil Hibrit Nanoparçacık Yoluyla Reaktif Uyumlulaştırılması ve Karakterizasyonu
Ayşegül UZUNER DEMİR
15:40-16:00 COFFEE BREAK
16:00-17:30 4. Oturum: "Prof. Dr. Atilla Güngör"
4. Oturum - Mavi
4. Oturum - Pembe
Chair: Prof. Dr. Remzi BECER Chair: Prof. Dr. Nesrin HASIRCI Chair: Prof.Dr. Muhammed KAHVECİ
16:00-16:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Polymers of Intrinsic Microporosity
Bekir SATILMIŞ
16:20-16:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Kanser Teşhis ve Tedavilerinde Polimerlerin Yeri ve Önemi
Emri Baki DENKBAŞ
16:40-17:00
17:00-17:15 66- Aşı Kopolimerizasyon ve Modifikasyonla Kenevir Lifinden Bioadsorban: Sulu Çözeltilerden Anyonik Boya Giderimi
Yasin AKKÖZ
14- Improving the Properties of Edible and Biodegradable Biocomposite Films by Using Food Residues
Merve MOCAN
17:15-17:30 193- Aktif Termografi Yöntemi, Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanilarak Polimer Yüzeylerin Analizi
Murat ÖZBEN
198- Polipirolün İn Situ Polimerizasyonu İle Antistatik-İletken Pamuk Kumaş Geliştirme
Suzan ALAN
161- Cystoseira Barbata Türü Alglerden Üretilen Sodyum Alginat Filmin In Vitro Adezyon Önleme Potansiyelinin Araştırılması
Nuray EMIN
17:30-19:00 POSTER SESSION
19:00-20:30 WELCOME COCKTAIL
21 June, Tuesday
09:00 - 17:25
TIME KONFERANS SALONU / CONFERENCE HALL MAVİ SALON / BLUE HALL PEMBE SALON / PINK HALL
08:30-09:00 KAYIT / REGISTRATION
09:00-10:40 5. Oturum: "Prof.Dr. Erdal BAYRAMLI"
5. Oturum - Mavi
5. Oturum - Pembe
09:00-10:40 Chair: Prof. Dr. Teoman TİNÇER Chair: Prof.Dr. Dursun SARAYDIN Chair: Prof. Dr. Halil İ. ÜNAL
09:00-09:30 Plenary Konuşmacı / Plenary Speaker:
Organophosphorus based polymers – synthesis and application
Andrzei TROCHIMCZUK
09:30-09:50 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Akıllı Akışkanlar olarak Elektroaktif Hibrit Polimer Nanokompozitler
Halil İbrahim ÜNAL
09:50-10:10 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Uyarılara Duyarlı Fonksiyonel Polimerler: Kendiliğinden Nanoyapılanmalar ve Potansiyel Uygulamaları
Vural BÜTÜN
10:10-10:25 29- Application of UA-CPE Based on Poly (styrene-co-maleamide and/or imide) Copolymer Modified with 2-hydrazinobenzothiazole Prior to Spectrophotometric Determination of Trace As(III) in Edible Vegetable Oils
Hacıbayram ZENGİN
80- Uranil Adsorpsiyonu İçin ι-karajenan/(akrilamid-maleik asit) Hidrojellerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Yasemin IŞIKVER
121- Radyasyonun Medikal Uygulamalarda ve Cihazlarda Yaygın Olarak Kullanılan Doğal Kauçuk ve Silikon Kauçuk Üzerine Etkileri
Tonguç ÖZDEMIR
10:25-10:40 16- Preparation of Spiropran Containing Polymer Brushes and Determination of Photochromic Properties
Esma MUTLUTÜRK
38- Molekül İçi Çinko Ftalosiyanin Oluşumuyla Tek Zincirli Polimerlerin Sentezi ve Karakterizsyonu
Kadir DEMİRELLİ
10:40-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:45 6. Oturum
6. Oturum - Mavi
6. Oturum - Pembe
Chair: Prof. Dr. Vural BÜTÜN Chair: Prof. Dr. Hüseyin DELİGÖZ Chair: Prof. Dr. Erkan ŞENSES
11:00-11:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Makromoleküler Mühendislikte Güçlü Bir Araç: Click Reaksiyonları
Muhammet U. KAHVECİ
11:20-11:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Termoset Atıklardan Yüksek Katma Değerli Yeşil Kompozitler
Yusuf MENCELOĞLU
11:40-12:00 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Altın Nanoparçacıklarla Katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri
Ali ÇIRPAN
12:00-12:15 73- Uyarıya Duyarlı (Akıllı) Hidrojellerde Duyarlılık Parametrelerinin Hesaplanması
Dursun SARAYDIN
35- Çevre Dostu Perfloropoliether (Pfpe) Bazlı Düşük Enerjiye Sahip Nanokaplamalar
Kübra ÖZKAN HÜKÜM
57- Reaktif Üçlü Bağa Sahip Bileşiklerden Çok Hızlı Politiyoeter Sentezi ͋
Hakan DURMAZ
12:15-12:30 24- Grafen Oksit ile Güçlendirilmiş Poli(antrasen) ve Halloysitin Elektroreolojik Özelliklerinin Araştırılması
Gökçe ÇALIŞ
40- Monovalent ve Divalent Tuzların Çok Tabakalı Fonksiyonel Filmlerin Kimyasal Kararlılıklarına Etkisinin Karşılaştırılması
Sevgi KEMEÇ
82- Özellikleri İyileştirilmiş glisidil-POSS Bağlı Nişasta Hidrojelleri
Şeyma Nur KİRMİÇ COŞGUN
12:30-12:45 94- LbL Coated Alginate Hydrogels for Stimuli Responsive Drug Release Studies
Dilara GÜNDOĞDU
54- Melamin Süngerlerin Hidrofobik Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
Merve OKUTAN
95- Effect of Different Catalysts on Synthesis of Bio-based Poly(propylene malonate)
Ersan EYILER
12:45-14:00 LUNCH
14:00-15:40 7. Oturum
7. Oturum - Mavi
7. Oturum - Pembe
Chair: Doç. Dr. Bekir SATILMIŞ Chair: Prof. Dr. Uğur Adnan SEVİL Chair: Prof. Dr. Kadir DEMİRELLİ
14:00-14:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Fonksiyonel Konjuge Polimerler ve Polikükürt Kopolimerleri
Atilla CİHANER
14:20-14:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Development of Continuous Fiber Filaments for Additive Manufacturing of Polymer Composites
Güralp ÖZKOÇ
14:40-14:55 17- Investigation of Quasi-solid State Dye Sensitized Solar Cell Containing Poly(3-Hexylthiophene) and LiCl with High Water Retention Capability
Serbülent TÜRK
124- Adsorbanların Fiziksel Özelliklerinin Karışık Matrisli Matrimid 5218 Membranlarının Ayırma Performanslarına Etkilerinin İncelenmesi
Çiğdem ATALAY-ORAL
69- Çözeltiden Üfleme Yöntemiyle Üretilen PMMA Nanofiberlerin Morfolojisine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi ve Optimizasyonu
Ümran ÜNLÜ
14:55-15:10 74- Platinle Kürleştirilmiş Vinil-Metil-Polisiloksan (VMQ) ve Fenil-Vinil-Metil-Polisiloksan (PVMQ) Elastomerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Zühra ÇINAR
111- PH Duyarlı Aljinik Asit/Sitrik Asit Hidrojellerinin Gama Radyasyonu ile Sentezi ve Doksisiklin Hiklat Salım Profillerinin İncelenmesi
Semiha Duygu SÜTEKİN
133- Eter Bağı İçeren Aromatik Diamin Bileşiğinin Oksidatif Polimerizasyonla Polimerinin Sentezi ve Termal Karakterizasyonu
Elif KARACAN YELDIR
15:10-15:25 151- Poli (pirol-ko-o-amino fenol)/kitosan Kompozitin Elektrokimyasal Sentezi
Şirin DURAN
44- Doğal Polimerlerin Biyokozmetik Sektöründe Aktif Bileşen Olarak Kullanımı ve Taşıyıcı Sistemlerle Formülasyonu
Gizem ERK
173- Investigation of Synthesis Conditions and Mechanical Properties of Polylactic Acid Films
Öznur YOLAÇAN
15:25-15:40 131- Benzotiyazol Birimleri İçeren İmin Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Emin DİNÇER
171- Investigation of Optimum Temperatures for Formation of Potato/Corn Starch Films and Effects of Different Plasticizers on Thermoplastic Starch Production
Ayşe Tuğçe ÇOKKUVVETLI
191- Electro-synthesis and Characterization of Nano-sized SbOx Dispersed Polypyrrole Composite
Erhan KARACA
15:40-16:00 COFFEE BREAK
16:00-17:25 8. Oturum
8. Oturum - Mavi
8. Oturum - Pembe
Chair: Prof.Dr. Turgay SEÇKİN Chair: Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR Chair: Prof. Dr. Hakan DURMAZ
16:00-16:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
N-oktadesil Akrilat'ın Butil Kauçuk İçinde UV Polimerizasyonu: Kendini Onaran ve Şekil-hafızalı Polimerlerin Eldesinde Çok Yönlü Bir Strateji
Oğuz OKAY
16:20-16:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Fonksiyonel Film Üretiminde LbL Tekniği ve Potansiyel Uygulama Alanları
Hüseyin DELİGÖZ
16:40-16:55 43- Elektrostatik Etkileşimli Fonksiyonel Filmlerin Farklı Tuz Çözeltilerinde Şişme/Büzülme Davranışlarının QCM-D Tekniği ile İncelenmesi
Sevgi KEMEÇ
91- Kenevir Yağı Esaslı Alkid/Stiren Akrilik Su Bazlı Hibrit Polimerlerin Sentezi ve Uygulamaları
Nurullah KARTALOĞLU
141-Nitro Blue Tetrazolium Klorür’ün Askorbik Asit ve Ürik Asit Varlığında Elektrokimyasal Davranışı ve İn Siliko Yaklaşımlar
Dilek KAZICI
16:55-17:10 105- Süper Emici Polimer Konsantrasyonuna Bağlı Olarak Poliolefin Köpüklerin Özelliklerinin İncelenmesi
Gizem URTEKİN
116- Metaloidler ve Metal Hidratların Isıl Dayanımı Arttırılmış PVC Harmanlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Öskan ÇELIK
114- Lületaşı ve Karbon Partikülü Katkılı PHEMA Kompozit Hidro(kriyo)jeller: Sulu Ortamdan Ağır Metal Uzaklaştırılması
Ayşegül ÖZBAL
17:10-17:25 78- Poli(2-hidroksietil Metakrilat)/Sepiolit Kompozit Hidrojellerin Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Verimlerinin Ortaya Konması
Kutalmış GÖKKUŞ
145- Polimerik Malzemelerin İmalatı ile İlgili Ekonomik Faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Durumlarının Değerlendirilmesi
Onur BALKAN
118- Selüloz ve Nişastadan Hidrotermal Sentez ile Karbon Kürelerin Hazırlanması ve Optimizasyonu: Çevre ve Enerji Uygulamaları
Sultan BÜTÜN ŞENGEL
22 June, Wednesday
09:00 - 16:15
TIME KONFERANS SALONU / CONFERENCE HALL MAVİ SALON / BLUE HALL PEMBE SALON / PINK HALL
08:30-09:00 KAYIT / REGISTRATION
09:00-10:40 9. Oturum
9. Oturum - Mavi
9. Oturum - Pembe
Chair: Prof. Dr. Evgueni KIRILLOV Chair: Prof. Dr. Ahmet GÜLTEK Chair: Prof. Dr. Mustafa GAZİ
09:00-09:30 Plenary Konuşmacı / Plenary Speaker:
Vijay KUMAR THAKUR
09:30-09:50 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Buzlanmayı Engelleyen Polimer Kompozitler
A. Levent DEMİREL
09:50-10:10 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Oğuz GÜLSEREN
10:10-10:25 137- Effect of Carbon Black Type on Curing Kinetics and Mechanical Properties of Epichlorohydrin Rubber
Davut AKSÜT
98- Degree of Conversion and Monomer Elution of Bulk-Fill Composites at Different Depths
Ersan EYILER
37- Driving Trends in Tire Technology
Öznur Bilge KAVACIK
10:25-10:40 75- Self-organisation and Self-alignment of Conducting Polymers on the Graphene Surface
Erol YILDIRIM
158- İmplant Yüzeylerde PET-RAFT Tekniği ile PDEGMA Fırçaların Sentezi ve Karakterizasyonu
Ertan YILDIRIM
197- Improved Polylactide Filaments for Enhanced Mechanical Properties for 3d Printing
Müslüm ALTUN
10:40-11:00 COFFEE BREAK
11:00-12:45 10. Oturum
10. Oturum - Mavi
10. Oturum - Pembe
Chair: Prof. Dr. Atilla CİHANER Chair: Prof. Dr. Levent DEMİREL Chair: Prof. Dr. Hasan KÜÇÜKBAY
11:00-11:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Metalopolimerlerde Yapı-Optoelektronik Özellik İlişkisi
Pınar ÇAMURLU
11:20-11:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Bilim, Bilim Felsefe ve Türkiye'de Bilim
Uğur Adnan SEVİL
11:40-12:00 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Nanojellerin Tasarımı: Boyut, Yapı ve Yük Kontrolü
Semiha Duygu SÜTEKİN
12:00-12:15 185- Synthesis and Characterization of Epoxidized Soybean Oil Based Polyol with Lactic Acid and Their Polyurethane Films
Talar YEŞILTEPE
134- Radyasyona Maruz Kalmış Atık Lastik Katkılı Kauçuk Malzemenin Kendi Kendini İyileştiren Kompozit Malzemeye Dönüşümü
Tonguç ÖZDEMIR
203 - Adsorpsiyon Prosesleri Yoluyla Sudan Bor Giderimi Üzerine Son Gelişmeler
Mustafa GAZI
12:15-12:30 194- Plastik- Polimer Numunelerdeki Değişimlerin Video Ekstensometre ile Analiz Edilmesi
Murat ÖZBEN
20- Hidroksil Fonksiyonlu Akrilik Kopolimerlerin Poliaspartik Kaplama Uygulamalarında Kullanımı
Elif CERRAHOĞLU KAÇAKGİL
12:30-12:45 18- Klima Tozlarından Isıl İletkenlik Özelliğine Sahip Kompozit Yapı Malzemelerinin Geliştirilmesi
Suzan ALAN
45- Investigation of Physical Properties of Water-swellable EPDM Based Segment Gasket
Büşra ŞAHİN
195- Selüloz Temelli Enjekte Edilebilir Poliüretan Jellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
F. Nilüfer KIVILCIM
12:45-14:00 LUNCH
14:00-15:40 11. Oturum
11. Oturum - Mavi
11. Oturum - Pembe
Chair: Prof. Dr. Ayhan ORAL Chair: Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN Chair: Prof. Dr. Bülent ALICI
14:00-14:20 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Polimer elektrolitlerde ve nanokompozitlerde makromoleküler mimarinin reolojik ve iyonik iletkenliğe etkileri
Erkan ŞENSES
14:20-14:40 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Recent Advances in Synthesis and Applications of Waterborne Polymers
Serkan ÜNAL
14:40-15:00 Davetli Konuşmacı / Invited Speaker:
Peptit indol türevleri sentezi
Hasan KÜÇÜKBAY
15:00-15:15 152- Kontrollü İnsülin Salimi İçin Dekstrin Temelli Polimerlerin Sentezi ve İnsülin Salim Kinetiğinin İncelenmesi
Idil KARACA AÇARI
89- Tofa Esasli Alkid/Stiren Akrilik Su Bazlı Hibrit Polimerlerin Sentezi Ve Uygulamaları
Nurullah KARTALOĞLU
15:15-15:30 166- Mekanik Dayanımı Artırılmış PP/Halloysit Fiber Yapıların Geliştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
F. Nilüfer KIVILCIM
175- PLA/PEG Blend / Metal Carbide Nanocomposite Films: Shape memory Effect, Thermal and Mechanical Properties
Mustafa Ersin PEKDEMIR
216- Halojen İçermeyen Yanma Geciktirici Katkıların Sentezi ve Poliüretan Köpük Sistemlerinde Yanma Direncine olan Etkilerinin Araştırılması
Emre BAŞTÜRK
15:30-15:45 168- TiO2 Katkılı-Dimetil Silikon Bileşiklerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin ve Özgün Isı Kapasitesinin DSC ile İncelenmesi
Fatma Bilge EMRE
122- TiO2-Polimer Nanokompozitlerin Sentezi ve Kontrollü İlaç Salım Sistemi Olarak Kullanılması
Sultan BÜTÜN ŞENGEL
219- A new Preceramic/Ceramic Composite for Space and Nuclear Fusion Applications
Feridun BALABAN
15:45-16:15 12. Oturum: Kapanış
Chair: Prof. Dr. Turgay SEÇKİN
16:15-20:00 Aslantepe - Kervansaray - Sanat Sokağı Turu
23 June, Thursday
09:00 - 20:30
GEZİ PROGRAMLARI / TOURS

Detaylar için Tıklayın / See Details

 Duyurular

 Özel Oturum

 • Erdal Bayramlı

  Prof.Dr.

 • Tuncer Çaykara

  Prof .Dr. 

 • Atilla Güngör

  Prof. Dr.

 Kongremiz kapsamında,

kısa süre önce aramızdan ayrılarak ebediyete uğurladığımız, bilim camiamızın değerli üyeleri,


Prof. Dr. Erdal BAYRAMLI

Prof. Dr.Tuncer ÇAYKARA

Prof. Dr. Atilla GÜNGÖR


onuruna özel oturum düzenlenecektir. • VIII. Uluslararası Katılımlı Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı yayınlandı.  İndirmek için TIKLAYINIZ! • Kongre fotoğraflarına erişmek ve indirmek için TIKLAYINIZ.


 Davetli Konuşmacılar

 • Andrzei TROCHIMCZUK

  Wroclaw University of Science and Technology, Poland

  "Organophosphorus based polymers – synthesis and application"

 • Evgueni KIRILLOV

  University of Rennes, France

  "Olefin polymerization using modern metallocene catalysis"

 • Vijay Kumar THAKUR

  Cranfield University,

 • Olgun GÜVEN

  Hacettepe University

  "İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Nanojellerin Tasarımı: Boyut, Yapı ve Yük Kontrolü"

 • Vural BÜTÜN

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  "Uyarılara duyarlı fonksiyonel polimerler: Kendiliğinden nanoyapılanmalar ve potansiyel uygulamaları"

 • Oğuz GÜLSEREN

  Bilkent Üniversitesi,

 • Gültekin SAVAŞKAN

  Super Film,

 • Nesrin HASIRCI

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

  "Polimerlerin Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Alanlarında Uygulanması"

 • Remzi BECER

  The University of Warwick,

  "Glycopolymer Code: Towards selective lectin recognition tuned by sequence and folding in macromolecules"

 • Emir Baki DENKBAŞ

  Başkent Üniversitesi,

  "Kanser teşhis ve tedavilerinde polimerlerin yeri ve önemi" • İskender YILGÖR

  Koç Üniversitesi

  “Polimer Biliminde 50 Yıllık bir Serüven”

 • Rana SANYAL

  Boğaziçi Üniversitesi,

  "Modular and Orthogonally Reactive Polymeric Platforms: Applications toward Nanomedicines"

 • Oğuz OKAY

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  "n-oktadesil akrilat'ın butil kauçuk içinde UV polimerizasyonu: Kendini onaran ve şekil-hafızalı polimerlerin eldesinde çok yönlü bir strateji"

 • Adem Levent DEMİREL

  Koç Üniversitesi,

  "Buzlanmayı Engelleyen Polimer Kompozitler"

 • Muhammet U. KAHVECİ

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  "Makromoleküler Mühendislikte Güçlü Bir Araç: Click Reaksiyonları"

 • Suna TİMUR

  Ege Üniversitesi,

  "Polymer-Based Biofunctional Surfaces and Biomimetic Structures for Various Sensing Applications"

 • Halil İbrahim ÜNAL

  Gazi Üniversitesi,

  "Akıllı Akışkanlar olarak Elektroaktif Hibrit Polimer Nanokompozitler"

 • Erkan ŞENSES

  Koç Üniversitesi,

  "Polimer elektrolitlerde ve nanokompozitlerde makromoleküler mimarinin reolojik ve iyonik iletkenliğe etkileri"

 • Serkan ÜNAL

  Sabancı Üniversitesi,

  “Recent Advances in Synthesis and Applications of Waterborne Polymers”

 • Yusuf MENCELOĞLU

  Sabancı Üniversitesi

  "Termoset Atıklardan Yüksek Katma Değerli Yeşil Kompozitler"

 • Ali ÇIRPAN

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

  "Altın Nanoparçacıklarla Katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri"

 • Pınar ÇAMURLU

  Akdeniz Üniversitesi,

  "Metalopolimerlerde Yapı-Optoelektronik Özellik İlişkisi"

 • Atilla CİHANER

  Atılım Üniversitesi,

  "Fonksiyonel Konjuge Polimerler ve Polikükürt Kopolimerleri"

 • Amitav SANYAL

  Boğaziçi Üniversitesi,

  "Stimuli-Responsive Polymeric Nanomaterials: Design and Applications"


 • Güralp ÖZKOÇ

  İstinye Üniversitesi,

  “Development of Continuous Fiber Filaments for Additive Manufacturing of Polymer Composites”


 • Hüseyin DELİGÖZ

  İstanbul Üniversitesi,

  "Fonksiyonel Film Üretiminde LbL Tekniği ve Potansiyel Uygulama Alanları"

 • Uğur Adnan SEVİL

  Hitit Üniversitesi,

  "Bilim, Bilim Felsefe ve Türkiye de Bilim"


 • Semiha Duygu SÜTEKİN

  Hacettepe Üniversitesi,

  "İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Nanojellerin Tasarımı: Boyut, Yapı ve Yük Kontrolü"

 • Hasan KÜÇÜKBAY

  İnönü Üniversitesi,

  "Peptit indol türevleri sentezi"

 • Bekir SATILMIŞ

  Ahi Evran Üniversitesi,

  "Polymers of Intrinsic Microporosity"

 Kongre Merkezi 

 İnönü Üniversitesi

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi

Battalgazi/Malatya, Turkey


İnönü Üniversitesi, Bulgurlu Kampüsünde yer alan Kongre ve Kültür Merkezi, toplam 5 salon ve 2000 kişilik kapasitesi ile bir çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapabilmektedir.


Turgut Özal Tıp Merkezi binasının hemen yanında yer alan, Kongre ve Kültür Merkezi'ne tüm fakültelerden ve şehir merkezinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.

Oops! Something went wrong.
This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details.

 Sponsorlarımız

 Platin Sponsor

  Altın Sponsorlar

 •  Altın Sponsor

 •  Altın Sponsor

 Gümüş Sponsorlar

 • Gümüş Sponsor

 • Title

  Description

  Yaka Kartı & İpi Sponsoru

 • 

  Not Defteri & Kalem Sponsoru

 • Title

  Description

 Exhibitors

 • Exhibitor

 • Exhibitor

 • Exhibitor

 Diğer Sponsorlar

 •  Diğer

 •  Diğer